Obec

O obci
Obec Dolní Lochov se nachází v okrese Jičín, kraji Královéhradeckém. Ke dni 1.1.2016 zde žilo 50 obyvatel. Leží v údolí kolem potoka Porák, mezi Velišským a Prachovským hřbetem. Nad ní jsou vrchy vulkanického původu – Dubolka, Houser a sv. Anna. Na vrchu se nachází kaple sv. Anny, kterou nechal vystavět František Josef Schlik. Na svátek sv. Anny ke kapli přicházeli poutníci, tradice se obnovila od r. 2005. Každoročně je pořádáno procesí ke kapli a sloužena mše za hudebního doprovodu.

První písemná zmínka je z r. 1385. Spolu s nedalekým Horním Lochovem patřila k hradu Brada. Koncem 15. století se obec stala součástí velišského panství a majetkem Trčků z Lípy, později Jindřicha Matyáše z Turnu a Albrechta z Valdštejna. V r. 1635 dostal obec podle císařského nařízení Jindřich Schlik. Schlikové byli poslední lochovskou vrchností.

PŘIPOJENÍ K FRÝDLANTSKÉMU PANSTVÍ (majetek A. z Valdštejna):
Panství Veliš (patřila sem obec Lochov Dolejní) získal Valdštejn od komory české, panství bylo odhadnuto na 96643 kop míš. 22. 7. 1622.

PŘIPOJENÍ K ŠLIKOVSKÉMU PANSTVÍ:
Část velišského panství (i s obcí Lochov Dolejní) bylo postoupeno k správě podle císařského nařízení z 27. 1. 1635 hraběti Jindřichu Šlikovi.

V obci lze nalézt pozůstatky z r. 1866 z prusko-rakouské války, ze střetů mezi Prusy táhnoucími na Jičín a rakousko-saskými vojsky. V katastru obce se nachází válečný hrob.

Historická jména podle: Profous, Antonín – Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, Praha

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA:
r. 1385 – pro Rzehakone de Lochow

DALŠÍ DATA:
– 1542 (1533) – hrad Weliss – ves…Prachow, Lochow weliky, Lochow maly, Nynolicze
– 1546 – hrad pustý řeč. Brada – v Prachowie, w Lochowie malym, w Lochowie welikym, v Lhotie na parzezu
– 1606 – zámek Weliss – ves Bržesku celou, ves Lochow horžegni celou, ves Prachow celou
– 1790 – Heschaft Welisch: Ober Lochow von 12 N, Unter Lochov von 18 N
– 1835 – Unter Lochow …Ober Lochow (ehemals Hlohow)..am südlichen Füsse der Prachower Felsen

Současnost

Obec se především stará se o správu obce, snaží za pomocí dotací upravovat veřejné prostranství, opravovat místní komunikace apod.

Statistické údaje

Počet částí: 1
Katastrální výměra 158,5 ha
Nadmořská výška: 298 m n. m.
GPS: 50.4526300N, 15.2864681E
Počet obyvatel: 50 k 1.1.2016
Pošta: ne (Jičín)
Zdravotnické zařízení: ne (Jičín)
Policie: ne (Jičín)
Základní škola a mateřská školka: ne  (MŠ v Ostružně, ZŠ v Jičíně)
Vodovod: ano
Plynofikace: ne
Kanalizace: ano  
Čistírna odpadních vod: ne

Foto ze současnosti: Obecní úřad, hasičská zbrojnice a odpočinkový kout (vybudování bylo podpořeno z prostředků SZIF)