Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete:
výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:
osoba, které se výpis týká – platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Zmocněnec – v případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce.

Tiskopis plné moci (soubor doc)

Obecné informace o Czech POINT