Nadace ČEZ

Obec požádala o grant z Nadace ČEZ na výsadbu ochranné a protihlukové zeleně podél silnice I. třídy I/16.

Na projekt „Zelená bariéra proti prachu a hluku“ získala nadační příspěvek ve výši 69 699 Kč.  Jedná se o výsadbu 30 ks stromů a 150 ks keřů.