Nadace ČEZ

Obec požádala o grant z Nadace ČEZ na výsadbu ochranné a protihlukové zeleně podél silnice I. třídy I/16.