Obnova vedení nn a veřejné osvětlení

Firma ČEZ Distribuce, a.s., Děčín oznámila, že stavbu  Dolní Lochov – obnova vedení nn bude provádět v letošním roce, pravděpodobně během září a října. Současně  bude obec realizovat  stavbu  Dolní Lochov – veřejné osvětlení – obnova.
Na tuto stavbu získala obec dotaci z POV Královéhradeckého kraje.

Stavba byla zahájena v měsíci říjnu, dokončena v listopadu. Obec požádala o kolaudaci.

Veřejné osvětlení bylo zkolaudováno v únoru 2013.