Projekt Nadace Via – grant T-Mobile

  
V r. 2011 získala obec dotaci z Nadace Via z grantu „T-Mobile pro Královéhradecký kraj“ ve výši 50 000 Kč pro projekt Společně zkrášlíme naši náves. V projektu chceme upravit místo, kde byl dříve kontejner na komunální odpad a vybudovat na něm dětské hřiště. Na návsi vysázíme zeleň a zkrášlíme tak prostředí ve středu obce. Předpokládané náklady jsou 337 800 Kč.

Šek byl předán na společném setkání v Hradci Králové 28.11.2011.
         

Během února, března a dubna probíhaly práce na přípravě prostranství pro dětské hřiště. Koncem března bylo vypsáno poptávkové řízení na zařízení dětského hřiště. Došlo ke změně nákladů a proto jsme požádali o změnu rozpočtu.

        

Poslední víkend v květnu jsme připravili plochu pro hřiště. Herní prvky se budou instalovat v sobotu 9.6.2012 od 8 hod. Přijďte nám pomáhat!

   

 Po další brigádě se začíná hřiště rýsovat – viz foto. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili brigády a pomohli vyhloubit díry pro osazení herních prvků a jejich zabetonování.  Děkujeme také firmě TR Antoš, s.r.o., Turnov, která zajistila dodání herních prvků a odbornou montáž.

   

Stav v sobotu ráno     ……….                                                         a v poledne.

 

Všichni vydatně pomáhali.

V neděli jsme ještě nasázeli zeleň na protější stráň.

  

 Na podzim bylo vybudováno oplocení dětského hřiště a dosázena zbývající zeleň.

Začátkem prosince bylo odesláno vyúčtování projektu.

Vyúčtování projektu bylo Nadací Via schváleno. Tím byl projekt ukončen.