Projekty MAS Otevřené zahrady Jičínska


Obec získala z MAS Otevřené zahrady Jičínska dotaci na tyto projekty:
Obnova Božích muk v obci Dolní Lochov
Územní plán Dolní Lochov
Vybavení obecního úřadu v Dolním Lochově nábytkem
Celkové předpokládané náklady jsou 583 tis. Kč, předpokládaná dotace je 440 tis. Kč.

V r. 2013 byl dokončen projekt „Vybavení obecního úřadu v Dolním Lochově nábytkem“. Byla zakoupena nová knihovna, malá kuchyňka, trojdílná skříň na dokumenty, stoly a židle. Bylo upraveno osvětlení v zasedací místnosti. Celkové náklady byly 100 859 Kč, dotace ze SZIF byla 75 018 Kč, což je 74,38%.


knihovna                                                               zasedací místnost
___________________________________________________________
Projekt „Obnova Božích muk v obci Dolní Lochov“ byl dokončen v červenci 2014.  Boží  muka byla znovuvysvěcena v neděli 27. července, současně se Svatoanenskou poutí.

  

Demontáž křížku a převezení do dílny restaurátora

 

Obnovený text                                Celkový pohled na zrestaurovaný křížek a upravené okolí

V září byla podána žádost o proplacení dotace.
V prosinci byla schválena žádost o proplacení dotace. Celkové výdaje byly 99 046 Kč, dotace byla vyplacena ve výši 74 588 Kč. (75%).
___________________________________________________________
Projekt „Územní plán Dolní Lochov“ – byl dokončen v září 2015. Výdaje byly  290 400 Kč, dotace z SZIF byla 189 000 Kč (65%).  Územní plán je zveřejněn na úřední desce.