Protipovodňová ochrana

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Obec získala dotaci v dotačním programu 14ZPD01 – Protipovodňová ochrana, který pro rok 2014 vyhlásil Královéhradecký kraj.  Projekt  „Studie odtokových poměrů v Dolním Lochově“ je realizován v období 05-11/2014, dotace je výši 35 000 Kč, předpokládané náklady jsou 50 820 Kč.