Revitalizace požární nádrže

Obec dostala dotaci na projekt „Revitalizace požární nádrže v Dolním Lochově – zlepšení stavu biotopu pro zvláště chráněné druhy živočichů“ z programu Ochrana přírody a krajiny – 18ZPD04 Královéhradeckého kraje. Dotace je ve výši 150 000 Kč a  je určena na zhotovení projektové dokumentace a vlastní realizaci obnovy. Projekt bude probíhat v období leden-prosinec 2018.