Revitalizace požární nádrže

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec dostala dotaci na projekt „Revitalizace požární nádrže v Dolním Lochově – zlepšení stavu biotopu pro zvláště chráněné druhy živočichů“ z programu Ochrana přírody a krajiny – 18ZPD04 Královéhradeckého kraje. Dotace je ve výši 150 000 Kč a  je určena na zhotovení projektové dokumentace a vlastní realizaci obnovy. 

Byla zpracovaná projektová dokumentace, MěÚ Jičín vydal souhlas s provedením prací. V prosinci 2018 byla nádrž vyčištěna od sedimentů, byly opraveny stěny nádrže, zpevněny a opraveny dvě horní řady pískovcových kvádrů. Byly zabudovány výlezy pro obojživelníky. U  nádrže je stojan s informacemi o chráněných obojživelnících.

Náklady byly ve výši 337 785,27 Kč, dotace od KÚ KHK byla 150 000 Kč (44 %)