Zateplení OÚ

Stavební úpravy obecního úřadu v Dolním Lochově
 Obec získala  dotaci z POV Královéhradeckého kraje na zateplení budovy obecního úřadu. Dotace bude použita na obnovu, údržbu a zkvalitnění občanské vybavenosti.

Stavba byla zahájena v měsíci červenci, předpokládané dokončení v září 2017.

Projekt byl dokončen a vyúčtován. Dotace byla ve výši 133 000 Kč, což je 50% celkových nákladů.