Různé

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu DL (zveřejněno 17. 2. 2020)

Veřejná vyhláška – Opatření obecní povahy – energetici (zveřejněno 7. 2. 2020; sejmuto 24. 2. 2020)

Kalkulace vodné 2020

Komplexní pozemkové úpravy – rozhodnutí (zveřejněno 30. 9. 2019; sejmuto 18. 10. 2019)

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Neznámí vlastníci – stav k 1. 8. 2019

Bezpečnostní desatero

Pozvánka na pouť

Motocyklové závody JC (8. – 9. 6. 2019)

Pozvánka na závěrečné jednání – KPÚ (zveřejněno 12. 5. 2019)

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018 (zveřejněn 12. 5. 2019)

Neznámí vlastníci – stav k 1. 2. 2019

Vodovod – kalkulace ceny 2019

Motocyklové závody v Jičíně, 9.-10.6.2018

579932998_0_18294-18 R Jičín motozávody 35

Cena města Jičína , 9.-10-6.2018

Porovnání položek pro výpočet ceny vodného

Rozbor vody 2018

Pozvánka na přednášku k národnímu dni žab

ČEZ – odstranění stromoví pod nadzemním elektrickým vedením

Kotlíkové dotace – KÚ KHK

Podzimní výlov rybníka

Neznámí vlastníci pozemků – stav září 2017

Informace o občanských průkazech

Pozvánka na Svatoanenskou pouť 30.7.2017 od 10:30 hod.

Přechodná úprava provozu 10.-11.6.2017

Mariánská zahrada – návrh závěrečného účtu za rok 2016 příloha k účetní závěrce k 31.12.2016 rozvaha k 31.12.2016 Výkaz FIN 2-12M za prosinec výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 zpráva z kontroly hospodaření za rok 2016 }(vyvěšeno 15.5.2017)

Porovnání cen za vodovod a rok 2016

Rozbor vody 2017

Závěrečný účet za rok 2016 a přílohy příloha 12_2016 rozvaha 12_2016 výkaz zisku a ztráty 12_2016 zaverecny ucet 2016 audit Dolní Lochov

Vyhlášení smogové situace pro Královéhradecký kraj

Finanční správa – možnost zasílání údajů o placení daně z nemovitosti do mailu

Informace veterinární správy o ptačí chřipce

Kalkulace ceny vodného za rok 2016

Informace o revizi kotlů

Oznámení o opravě místních komunikací

Informace k vyhlášce o nočním klidu

ČEZ – odstranění stromoví a jiných porostů

Výlov rybníka v Dolním Lochově

Tisková zpráva finanční správy – upozornění na falešné sms

Elektronická evidence tržeb

TZ-Daň z nabytí nemovitých věcí

protokol o zkoušce vody 2016

Mariánská zahrada – závěrečný účet a přílohy ( Výkaz FIN 2-12M za prosinec výkaz zisků a ztráty k 31.12.2015 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 MZ – závěrečný účet za rok 2015 příloha k účetní závěrce k 31.12.2015)

Vodovod kalkulace za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 a přílohy FIN 12_2015  výkaz zisku a ztráty 12_2015  rozvaha 12_2015  audit 2015  příloha 12_2015  závěrečný účet 2015