Různé

Upozornění k odstranění stromoví

Neznámí vlastníci

Rozbor vzorků vody 2020

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy (zveřejněno 2. 8. 2020, sejmuto 31. 12. 2022)

Platnost obnoveného katastrálního operátu (zveřejněno 28. 5., sejmuto 30. 6. 2020)

Rozhodnutí – Lov geograficky nepůvodních druhů živočichů (zveřejněno 28. 5. 2020, sejmuto 30. 6. 2020)

Rozhodnutí – Komplexní poz. úpravyRozhodnutí – Komplexní poz. úpravy1Rozhodnutí – Komplexní poz. úpravy2Rozhodnutí – Komplexní poz. úpravy3Rozhodnutí – Komplexní poz. úpravy4Rozhodnutí – Komplexní poz. úpravy5 (zveřejněno 6. 5. 2020, sejmuto 25. 5. 2020)

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019 – 1 (zveřejněno 4. 5. 2020, sejmuto 12. 6. 2020)

Opatření obecné povahy- Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělstvíPříloha č. 1Rozdělovník

Rozhodnutí – vjezd a výzkumy Vonička (zveřejněno 28. 4. 2020, sejmuto 15. 5. 2020)

Daň z nemovitých věcí za rok 2020 – Veřejná vyhláška – Finanční úřadInformace ke zpřístupnění hromadného předpisového seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020Informace k zasílání složenek pro platbu daně z nemovitých věcí od roku 2020 (zveřejněno 28. 4. 2020, sejmuto 15. 5. 2020)

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Svatá Anna (zveřejněno 2. 3. 2020, sejmuto 18. 3. 2020)

Koronavirus_co_delat_informace_pro_cestovatele

Co dělat – Coronavirus 25.2.2020Algoritmus

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu DL (zveřejněno 17. 2. 2020; sejmuto 20. 3. 2020)

Veřejná vyhláška – Opatření obecní povahy – energetici (zveřejněno 7. 2. 2020; sejmuto 24. 2. 2020)

Oznámení o zahájení správního řízení ve věcí povolení odlovu nepůvodních zvířat (zveřejněno 27. 1. 2020; sejmuto 11. 2. 2020)

Kalkulace vodné 2020

Komplexní pozemkové úpravy – rozhodnutí (zveřejněno 30. 9. 2019; sejmuto 18. 10. 2019)

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Neznámí vlastníci – stav k 1. 8. 2019

Bezpečnostní desatero

Pozvánka na pouť

Motocyklové závody JC (8. – 9. 6. 2019)

Pozvánka na závěrečné jednání – KPÚ (zveřejněno 12. 5. 2019)

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018 (zveřejněn 12. 5. 2019)

Neznámí vlastníci – stav k 1. 2. 2019

Vodovod – kalkulace ceny 2019

Motocyklové závody v Jičíně, 9.-10.6.2018

579932998_0_18294-18 R Jičín motozávody 35

Cena města Jičína , 9.-10-6.2018

Porovnání položek pro výpočet ceny vodného

Rozbor vody 2018

Pozvánka na přednášku k národnímu dni žab

ČEZ – odstranění stromoví pod nadzemním elektrickým vedením

Kotlíkové dotace – KÚ KHK

Podzimní výlov rybníka

Neznámí vlastníci pozemků – stav září 2017

Informace o občanských průkazech

Pozvánka na Svatoanenskou pouť 30.7.2017 od 10:30 hod.

Přechodná úprava provozu 10.-11.6.2017

Mariánská zahrada – návrh závěrečného účtu za rok 2016 příloha k účetní závěrce k 31.12.2016 rozvaha k 31.12.2016 Výkaz FIN 2-12M za prosinec výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 zpráva z kontroly hospodaření za rok 2016 }(vyvěšeno 15.5.2017)

Porovnání cen za vodovod a rok 2016

Rozbor vody 2017

Závěrečný účet za rok 2016 a přílohy příloha 12_2016 rozvaha 12_2016 výkaz zisku a ztráty 12_2016 zaverecny ucet 2016 audit Dolní Lochov

Vyhlášení smogové situace pro Královéhradecký kraj

Finanční správa – možnost zasílání údajů o placení daně z nemovitosti do mailu

Informace veterinární správy o ptačí chřipce

Kalkulace ceny vodného za rok 2016

Informace o revizi kotlů

Oznámení o opravě místních komunikací

Informace k vyhlášce o nočním klidu

ČEZ – odstranění stromoví a jiných porostů

Výlov rybníka v Dolním Lochově

Tisková zpráva finanční správy – upozornění na falešné sms

Elektronická evidence tržeb

TZ-Daň z nabytí nemovitých věcí

protokol o zkoušce vody 2016

Mariánská zahrada – závěrečný účet a přílohy ( Výkaz FIN 2-12M za prosinec výkaz zisků a ztráty k 31.12.2015 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 MZ – závěrečný účet za rok 2015 příloha k účetní závěrce k 31.12.2015)

Vodovod kalkulace za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 a přílohy FIN 12_2015  výkaz zisku a ztráty 12_2015  rozvaha 12_2015  audit 2015  příloha 12_2015  závěrečný účet 2015