Volby 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volební plakáty mohou být vylepeny na vývěsce umístěné na budově obecního úřadu.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 15 odst. 1 zákona 233/200 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovy Parlamentu České republiky a  o změně a doplnění některých dalších zákonů

o z n a m u j e:

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční dne 20. října 2017  a dne 21. října 2017 .

Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu v budově čp. 2, Dolní Lochov.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Obec Dolní Lochov má 1 volební okrsek, který bude v budově obecního úřadu, Dolní Lochov 2.

Zpět na ostatní rubriky úřední desky