Volby 2017

Výsledky voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starostka obce Dolní Lochov podle § 15 odst. 1 zákona 233/200 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovy Parlamentu České republiky a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční dne 20. října 2017  od 14 do 22 hodin a dne 21. října 2017 od 8 do 14 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu v budově čp. 2, Dolní Lochov.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vyvěšeno: 5.10.2017

Vyhrazení plochy pro volební plakáty

Starostka obce Dolní Lochov podle § 16, odst. 4  zákona č. 233/2000  Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

Volební plakáty mohou být vylepeny na vývěsce umístěné na budově obecního úřadu.

Vyvěšeno: 4.10.2017

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Obec Dolní Lochov má 1 volební okrsek, který bude v budově obecního úřadu, Dolní Lochov 2.

Zpět na ostatní rubriky úřední desky