Volby do zastupitelstev 2018

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva
Obec Dolní Lochov má 1 volební okrsek, který bude v budově obecního úřadu, Dolní Lochov 2.____________________________________________________________

Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát se tak nijak nezakládá nebo neregistruje.  Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od politických stran a politických hnutí, které musejí podat žádost o registraci Ministerstvu vnitra. Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje. Ke kandidátní listině je třeba připojit petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů na petici je pro obec Dolní Lochov pro nezávislého kandidáta 3, pro sdružení nezávislých kandidátů 4. Na kandidátce smí  být uvedeno nejvýše 6 kandidátů. Kandidátní litiny se odevzdávají k registraci na Městský úřad Jičín, úsek evidence obyvatel, nejpozději do 31.7.2018.

Zastupitelstvo stanovilo, že do zastupitelstva obce se bude volit  5 členů.
V obci je jeden volební okrsek, který bude v budově obecního úřadu, Dolní Lochov 2.

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech byly stanoveny dny jejich konání na

                                    pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.