Volby do zastupitelstev 2018

Výsledky voleb do zastupitelstva

Vyhrazení plochy pro volební plakáty

Starostka obce Dolní Lochov podle § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001  Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

Volební plakáty mohou být vylepeny na vývěsce umístěné na budově obecního úřadu. ____________________________________________________________

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starostka obce Dolní Lochov podle § 30 odst. 1 zákona č.  491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 5. října 2018 od 14 do 22 hodin a dne 6. října 2018 od 8 do 14 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu v budově čp. 2, Dolní Lochov.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
____________________________________________________________

První schůzka volební komise se uskuteční ve čtvrtek 6.9. od 17:30 hod. v budově OÚ.
____________________________________________________________
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva
Obec Dolní Lochov má 1 volební okrsek, který bude v budově obecního úřadu, Dolní Lochov 2.____________________________________________________________

Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát se tak nijak nezakládá nebo neregistruje.  Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od politických stran a politických hnutí, které musejí podat žádost o registraci Ministerstvu vnitra. Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje. Ke kandidátní listině je třeba připojit petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů na petici je pro obec Dolní Lochov pro nezávislého kandidáta 3, pro sdružení nezávislých kandidátů 4. Na kandidátce smí  být uvedeno nejvýše 6 kandidátů. Kandidátní litiny se odevzdávají k registraci na Městský úřad Jičín, úsek evidence obyvatel, nejpozději do 31.7.2018.

Zastupitelstvo stanovilo, že do zastupitelstva obce se bude volit  5 členů.
V obci je jeden volební okrsek, který bude v budově obecního úřadu, Dolní Lochov 2.

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech byly stanoveny dny jejich konání na

                                    pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.