Volby prezidenta ČR

Volby prezidenta České republiky

Výsledky voleb II. kolo

Výsledky voleb I.kolo

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky

Starostka obce Dolní Lochov podle § 34 odst. 1 písm. a) a §34 odst. 3 zákona 275/2012 Sb., o volbách  prezidenta České republiky a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:

Volby prezidenta České republiky se uskuteční dne 12. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a dne 13.ledna 2018 od 8 do 14 hodin. Případné II. kolo ve dnech 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a dne 27.ledna 2018 od 8 do 14 hodin

Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu v budově čp. 2, Dolní Lochov.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vyvěšeno: 14.12.2017

Vyhrazení plochy pro volební plakáty

Starostka obce Dolní Lochov podle § 35, odst. 6  zákona č. 275/2012  Sb., o volbách prezidenta České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
Volební plakáty mohou být vylepeny na vývěsce umístěné na budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 14.12.2017

První zasedání okrskové volební komise bude dne 18.12.2017 od 17 hodin v budově OÚ.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta České republiky
Obec Dolní Lochov má 1 volební okrsek, který bude v budově obecního úřadu, Dolní Lochov 2.