Vyhlášky

Nařízení obce o zrušení podomního prodejeNávrh zrušovací (zveřejněno 12. 3. 2020)

Veřejná vyhláška – Opatření obecní povahy – energetici (zveřejněno 7. 2. 2020; sejmuto 24. 2. 2020)

Vyhláška o poplatku za komun. odpad (zveřejněno 17. 12. 2019)

Vyhláška o místním poplatku ze psů (zveřejněno 17. 12. 2019)

Veřejná vyhláška – Opatření obecní povahy (zveřejněno 9. 9. 2019)

Veřejná vyhláška – Zásady územního rozvoje KHK (zveřejněno 29. 6. 2019)

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území (vyvěšeno 27. 5. 2019)

Veřejná vyhláškaInformační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí (1)Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí (vyvěšeno 25. 4. 2019)

VV- ochrana chráněných druhů zvířat a rostlin (vyvěšeno 18. 3. 2019)

Oznámení: Obec Dolní Lochov uzavřela veřejnosprávní smlouvu o výkonu činnosti s Městskou policií Jičín o ochraně a bezpečnosti osob a majetku odchytem toulavých psů a koček, případně jiných zvířat a jejich transportem do příslušného útulku. Smlouva je uzavřena na neurčito.

Oznámení: Obec Dolní Lochov uzavřela veřejnosprávní smlouvu č. 1/VS/2019 s městem Jičín o výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Smlouva je uzavřena do 31.12.2022.

Dodatek k vyhlášce o komunálním odpadu (vyvěšeno 13. 12. 2018)

Aktualizace č. 2 ZUR KHK (vyvěšeno 14.11.2018)

VV_uvědomění o zahájení řízení_výjimka ZCHD_houbyMKTrutnov (vyvěšeno 9.10.2018)

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KHK (vyvěšeno 17.9.2018)

Neznámí vlastníci Seznam
Ukončení rozhodnutí o mimořádných klimatických podmínkách

Stanovení dopravního značení pro opravu chodníků, vyhláška

Vyhlášení mimořádných klimatických podmínek

Daň z nemovitých věcí na r. 2018 – veřejná vyhláška a přílohy (info složenky)

Zásady územního rozvoje KHK (vyvěšeno 16.2.2018)

Neznámí vlastníci (ÚZSVM) k 1.2.2018

Dodatek k vyhlášce o komunálním odpadu (vyvěšeno 18.12.2017)

MZE – opatření obecné povahy (vyvěšeno 9.11.2017)

Projednávání zásad územního rozvoje KHK (vyvěšeno 3.11.2017)

Veřejná_vyhláška uzemní rozvoj KHK
Aktualizace územního rozvoje Královéhradeckého kraje (vyvěšeno 18.10.2017)
Min. zemědělství – opatření k těžbě dřeva (vyvěšeno 20.9.2017)

Vyhláška o pohybu psů v obci Dolní Lochov (vyhlaska pobihani psu priloha 1 vyhlaska pobihani psu priloha 2)

Daň z nemovitých věcí na rok 2017

Ochranná pásma letiště Jičín (vyvěšeno 13.4.-29.4.2017) 458650903_6_Opatreni_obecne_povahy_OP_LKJC 458650903_3_Priloha2a

Přechodná úprava provozu – Cena města Jičína (vyvěšeno 11.4.-27.4.2017) 458735657_1_S25C-417041014140 458735657_0_13415-2 Stanovení PÚP, I 16, I 35 Jičín – motocyklové závody

Vyhláška o školských obvodech pro mateřskou školu

ÚZSVM – neznámí vlastníci pozemků

Dražební vyhláška opakovaná

Dodatek k vyhlášce o komunálním odpadu

Zásady územního rozvoje KÚ KHK – nový návrh

Zásady územního rozvoje KÚ KHK

KPÚ – zjišťování hranic pozemků

ÚZSVM – neznámí vlastníci pozemků seznam vlastníků

Pozvánka na úvodní jednání kompl. pozemkových úprav

Dražební vyhláška NV_22.7.2016_937

Zpracování lesních hospodářských osnov

Ochranná pásma letiště Jičín

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05
Dopravní opatření Cena města Jičína, 11.-12.6.2016 příloha: amk_situace

Veřejná vyhláška Finančního úřadu – daň z nemovitostí a přílohy
FU priloha 1  FU priloha 2

Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody

Opatření obecné povahy – plán povodí Labe, Odry a Dunaje  přílohy: Plán povodí Labe , Plán povodí Odry , Plán povodí Dunaje

Komplexní pozemkové úpravy – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

Vyhláška o komunálním odpadu platná od 1.1.2016

Kalkulace vodného na rok 2016

Zásady územního rozvoje KÚ KHK – aktualizace

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem  (příloha – seznam vlastniků Dolní Lochov)

ČEZ – odstranění stromoví a jiných porostů

Zákaz odběru povrchových vod od 1.8.2015

Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek

Rozhodnutí hejtmana o mimořádných klimatických podmínkách od 7.8.2015

Vyhláška o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05 (Přílohy – PZKO_CZ05, Navrh_OOP_CZ05)
Vyhláška o komunálním odpadu (vyvěšeno 20.3. – 7.4.2015)

Oznámení: Obec Dolní Lochov uzavřela veřejnosprávní smlouvu o výkonu činnosti s Městskou policií Jičín o ochraně a bezpečnosti osob a majetku odchytem toulavých psů a koček, případně jiných zvířat a jejich transportem do příslušného útulku. Smlouva je uzavřena do 31.12.2018.

Oznámení: Obec Dolní Lochov uzavřela veřejnosprávní smlouvu č. 2/VS/2014 s městem Jičín o výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Smlouva je uzavřena do 31.12.2018.

Oznámení koncepce „Program rozvoje cestovního ruchu v KHK na 2014-2020 (vyvěšeno 30.12.2014)

Návrh změn map BPEJ v k.ú. Dolní Lochov

Návrh rozpočtu na r. 2015 – Mariánská zahrada (vyvěšeno 19.11. – 9.12.2014)

Nabídka Státního pozemkového úřadu na pronájem pozemků  příloha č.1  příloha č. 2

Výběrové řízení na prodej nemovitostí v k.ú. Roveň u Sobotky (22.7.-19.8.2014)

Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Stanovisko MŽP k návrhu koncepce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (vyvěšeno 23.2. -11.3.2014)

Kalkulace vodného na rok 2014

Vyhláška o poplatku za komunální odpad č. 1/2013

Varování Ministerstva zdravotnictví ČR – metylalkohol

Vyhláška o poplatku za komunální odpad

Vyhláška o poplatcích za užívání veřejného prostranství (příloha 1, příloha 2)
Vyhláška o poplatku ze psů

Zpět na ostatní rubriky úřední desky