Zastupitelstvo

Svatoanenská pouť

V sobotu 27. července od 18:00 hod. jste zváni k obecnímu úřadu na sousedské posezení. Malé občerstvení zajištěno.

V neděli 28. července v 15:00 hod. vychází procesí ke kapli sv. Anny, mše bude od 15:30 hod. Zpívaji a na dobové nástroje hrají Literácy Jičín a hosté.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23. 7. 2019 (zveřejněno 11. 7. 2019)

MZ – Oznámení o zveřejnění dokumentů

Oznámení o zveřejnění dokumentů

Rozpočtové opatření č. 2 (zveřejněno 21. 6. 2019)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20. 6.2019 (zveřejněno 11. 6. 2019)

Mariánská zahrada – MZ – návrh závěrečného účtu za rok 2018Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018Rozvaha k 31.12.2018Výkaz FIN 2-12M za prosinecZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Návrh záv. účtu 2018Výkaz FIN 12_2018Rozvaha 2018PřílohaRozbor výkazu zisku a ztráty 2018Audit 2018 (zveřejněno 12. 5. 2018)

Archiv r. 2019