Zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16. 7. 2020 (zveřejněno 6. 7. 2020, sejmuto 16. 7. 2020)

MZ – Oznámení o zveřejnění dokumentů (zveřejněno 22. 6. 2019)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.6.2020 (zveřejněno 16. 6. 2020, sejmuto 25. 6. 2020)

Oznámení o zveřejňování dokumentů (zveřejněno 27. 5. 2020)

Schválený závěrečný účet za rok 2019 – Závěrečný účet za rok 2019PřílohaRozvahaVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtuVýkaz zisku a ztrátZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (zveřejněno 27. 5. 2020)

Mariánská zahrada – návrh závěrečného účtu 2019 – MZ – návrh závěrečného účtu za rok 2019Výkaz FIN 2-12M za prosinecrozvaha k 31.12.2019výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019příloha k účetní závěrce k 31.12.2019MZ – zpráva z kontroly hospodaření 2019 (zveřejněno 20. 5. 2020, sejmuto 9.6. 2020)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 26. 5. 2020 (zveřejněno 15. 5. 2020, sejmuto 26. 5. 2020)

Záměr č. 1_2020 (zveřejněno 3. 5. 2020)

Návrh závěrečného účtu – Návrh závěrečného účtu 2019PřílohaRozvahaVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtuVýkaz zisku a ztrátZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (zveřejněno 28. 4. 2020, sejmuto 26. 5. 2020)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12. 3. 2020 (zveřejněno 2. 3. 2020)

MZ – Oznámení o zveřejnění dokumentů – prosinec 2019 (zveřejněno 30. 12. 2019)

Oznámení o zveřejnění dokumentů (zveřejněno 17. 12. 2019)

Rozpočtové opatření č. 5 (zveřejněno 17. 12. 2019)

Rozpočtové opatření č. 4 (zveřejněno 17. 12. 2019)

Rozpočet obce Dolní Lochov pro rok 2020 (zveřejněno 17. 12. 2019)

Střednědobý výhled 2021-2023 (zveřejněno 17. 12. 2019)

 

Archiv r. 2019