Zastupitelstvo

MZ – Oznámení o zveřejnění dokumentů – prosinec 2019 (zveřejněno 30. 12. 2019)

Oznámení o zveřejnění dokumentů (zveřejněno 17. 12. 2019)

Rozpočtové opatření č. 4 (zveřejněno 17. 12. 2019)

Rozpočet obce Dolní Lochov pro rok 2020 (zveřejněno 17. 12. 2019)

Střednědobý výhled 2021-2023 (zveřejněno 17. 12. 2019)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.12.2019 (zveřejněno 7. 12. 2019)

Návrh střednědobého výhledu 2021-2023 (zveřejněno 28. 11. 2019)

Návrh rozpočtu obce Dolní Lochov pro rok 2020DL fin 10 (zveřejněno 28. 11. 2019)

MZ – návrh rozpočtu na rok 2020MZ – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2023 (zveřejněno 18. 11. 2019)

Oznámení o zveřejnění dokumentů

Rozpočtové opatření č. 3 (zveřejněno 14. 10. 2019)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10.10.2019 (zveřejněno 1. 10. 2019)

Záměr č. 2_2019 (zveřejněno 22. 9. 219)

MZ – Oznámení o zveřejnění dokumentů – srpen 2019 (zveřejněno 19. 8. 2019, sejmuto 30. 12. 2019)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23. 7. 2019 (zveřejněno 11. 7. 2019)

Oznámení o zveřejnění dokumentů

Rozpočtové opatření č. 2 (zveřejněno 21. 6. 2019)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20. 6.2019 (zveřejněno 11. 6. 2019)

Mariánská zahrada – MZ – návrh závěrečného účtu za rok 2018Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018Výkaz zisku a ztrát 2018Rozvaha k 31.12.2018Výkaz FIN 2-12M za prosinecZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Schválený závěrečný účet za rok 2018 – Návrh záv. účtu 2018Výkaz FIN 12_2018Rozvaha 2018PřílohaVýkaz zisku a ztrát 2018 , Audit 2018 (zveřejněno 12. 5. 2018)

Archiv r. 2019