Zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 5.9.2017

Rozpočtové opatření č. 5

Oznámení  o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnosti nahlédnutí do listinné podoby

Plán zasedání na r. 2017

Archiv r. 2017