Archiv 2015

Archiv 2015

Název
vyvěšeno
sejmuto
Vyhláška o komunálním odpadu platná od 1.1.2016
16.12.2015
31.12.2015
Kalkulace vodného pro rok 2016
15.12.2015
dosud
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
7.12.2015
15.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
25.11.2015
5.12.2015
Zásady územního rozvoje KÚ KHK – aktualizace
23.11.2015
8.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 – Mariánská zahrada
20.11.2015
8.12.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
16.11.2015
24.11.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
2.11.2015
10.11.2015
Usnesení č. 8/2015
19.9.2015
5.10.2015
Veřejná vyhláška – územní plán
11.9.2015
21.9.2015
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
15.9.2015
dosud
ČEZ – odstranění stromoví a jiných porostů
10.9.2015
26.9.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
1.9.2015
9.9.2015
Rozhodnutí hejtmana o mimořádných klimatických podmínkách od 7.8.2015
8.8.2015
dosud
Rozhodnutí hejtmana o mimořádných klimatických podmínkách od 7.8.2015
7.8.2015
dosud
Zákaz odběru povrchových vod od 1.8.2015
1.8.2015
dosud
Vyhláška o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05 (Přílohy – PZKO_CZ05, Navrh_OOP_CZ05)
20.7.2015
18.8.2015
Veřejnoprávní smlouva o výkonu Městské policie Jičín
20.7.2015
6.8.2015
Usnesení č. 7/2015
1.7.2015
16.7.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
16.6.2015
24.6.2015
Usnesení č. 6/2015
28.5.2015
13.6.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
11.5.2015
19.5.2015
Záměr č. 5/2015
28.4.2015
15.5.2015
Záměr č. 4/2015
30.4.2015
15.5.2015
 Záměr č. 3/2015
30.4.2015
15.5.2015
Záměr č.2 /2015
30.4.2015
15.5.2015
FÚ – daň z nemovitých věcí na r. 2015 (vyvěšeno 28.4. – 31.5.2015)
28.4.2015
31.5.2015
 závěrečný účet za rok 2014 (vyvěšeno 28.4. – 15.5.2015)    přílohy: audit 2014  FIN 12 rozvaha 12 příloha 12 výkaz zisku a ztráty 12
28.4.2015
15.5.2015
MZ- závěrečný účet za rok 2014 (vyvěšeno 15.4. – 2.5.2015)  MZ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014  MZ Výkaz FIN 2-12M za prosinec  MZ rozvaha k 31.12.2014  MZ výkaz zisků a ztráty k 31.12.2014  MZ příloha k účetní závěrce k 31.12.2014
15.4.2015
2.5.2015
Výzva k uplatnění připomínek k Národnímu plánu povodí Labe (vyvěšeno 14.4. – 22.6.2015)
14.4.2015
22.6.2015
 Usnesení č. 5/2015
26.3.2015
11.4.2015
Vyhláška o komunálním odpadu
20.3.2015
7.4.2015
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
9.3.2015
17.3.2015
Oznámení o ukončení BPEJ v Dolním Lochově
25.2.2015
16.3.2015
Veřejnoprávní smlouva č.2/VS/2014
24.2.2015
12.3.2015
Pozvánka na veřejnou schůzi
13.2.2015
21.2.2015
Usnesení č. 4/2015
9.2.2015
25.2.2015
Program rozvoje CR v KHK na 2014-2020
31.1.2015
28.2.2015
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
26.1.2015
3.2.2015
 Záměr č. 1/2014
9.1.2015
26.1.2015
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
9.1.2015
28.2.2015
Národní plán povodí Labe
5.1.2015
28.2.2015

Zpět na ostatní rubriky úřední desky