Archiv 2019

Archiv 2019

Název
vyvěšeno
sejmuto
Mariánská zahrada – MZ – návrh závěrečného účtu za rok 2018Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018Rozvaha k 31.12.2018Výkaz FIN 2-12M za prosinecZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
20.5.2019
4.6.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů
12.5.2019
Schválený závěrečný účet za rok 2018 – Návrh záv. účtu 2018Výkaz FIN 12_2018Rozvaha 2018PřílohaRozbor výkazu zisku a ztráty 2018Audit 2018 (zveřejněno 12. 5. 2018)
12.5.2019
Pozvánka zastupitelstvo 25. 4. 2019
17.4.2019
25.4.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 – Návrh záv. účtu 2018Výkaz FIN 12_2018Rozvaha 2018PřílohaRozbor výkazu zisku a ztráty 2018Audit 2018
8.4.2019
25.4.2019
Rozpočtové opatření č. 1
4.3.2019
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav (vyvěšeno 18. 2. 2019)
18.2.2019
 25.3.2019
Pozvánka zastupitelstvo 29.1.2019
21.1.2019
 29.1.2019
Záměr č. 1_2019 (vyvěšeno 13. 1. 2019)
13.1.2019
29.1.2019